top of page

Stabilitetsträna med YouTube

En databas påbörjad våren 2011 och senast uppdaterad mars 2016.

BESKRIVNING

Terminologi och sidhänvisningar följer den engelska utgåvan av Joanne Elphinstons bok om stabilitetsträning. Den mängd information i detta ämne som står att finna på YouTube visar att Elphinston knappast arbetat i ett vakuum under de 20 år hon varit internationellt verksam. Snarare tvärtom. Varje post i länklistan nedan inleds med sidnummer, följt av övningens engelska namn. Om du klickar på namnet så får du fram ett videoklipp. Sist på raden ges en kortfattad anatomisk hänvisning.

 

Activation and awareness

The Central Control Zone

The Lower Control Zone

The Upper Control Zone

Activating Stability Relationships

Functional Mobility

 

Integration

Central Longitudinal Axis Control

Integration of the Upper Zone With the Trunk

Lower Body / Trunk Integration

Balance

Mobility

 

Global Coordination

Medicine Ball Exercises

Pulleys

Lunge-based Variations

Swiss Ball Exercises

Walking Drill

Handstands

Combination Stability / Mobility / Balance Sequences

 

Dynamic Control

Medicine Ball Exercises

Upper Body Loading

Dynamic Control

Swiss Ball Exercises

Full Flexion Pattern Development

Stability Reactions

bottom of page