top of page

Den fyrkantiga ringen - ett avsnitt ur Kringgående övningar

Illustrerat av Ingemar Karlsson, 2016

 

Teckningarna visar åtta ögonblick ur en rörelsesekvens med totalt 21 olika deltekniker. Tagna ur sitt sammanhang kräver rörelserna instruktioner och blir gärna överdrivna. Avståndet mellan de två personerna är dock kort, varför träningen bör präglas av återhållsamhet snarare än stora rörelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kobran- skalle mot näsa

gladan- hand mot ansikte

hunden- fot mot njure

skorpionen- fot mot ansikte

solen- hand mot armbåge

månen- fot mot ansikte

tigern- armbåge mot njure

duvan- fot mot ansikte

denfyrkantigaringen_IK.JPG
bottom of page