top of page

Tjänster och priser

Andningsterapi enligt Lotorpsmetoden

Vi går tillsammans igenom din profil/dina hälsoproblem, framförallt de som är andningsrelaterade, vilket jag sedan behandlar genom Lotorpsmetoden. Behandlingen går bland annat ut på att öka rörligheten i bröstkorgen. Du får sedan ett flertal övningar och råd. Behandlingen bör utföras 3 till 5 ggr för att ge önskad effekt och för att vi skall se att behandlingen ger önskat resultat. Tiden för behandlingen är ca 75 minuter.     

   PRIS: 900kr     

Ansikts- /Fotmassage

Massage av ansiktets och huvudets muskler - Jag gör samtidigt en lymfflödesbehandling av huvudet. Alternativt massage av fotens (över- och undersida) och vristens muskler där även lymfdränage ingår.

 - 30 minuter - PRIS: 550kr

Massage / Massageterapi

Massage / Massageterapi i avslappnande syfte eller för att behandla uppkomna problem.  I massageterapin använder jag mig, förutom svensk klassisk massage, av PNF Stretching, Triggerpunktsbehandling, SCS (vilolägesbehandling) eller idrottsmassage.  Tiden för behandlingen varierar på omfattningen av dina önskemål / Problem.

 - 3o minuter - PRIS: 550kr 

 - 45 minuter - PRIS: 650kr

 - 60 minuter - PRIS: 850kr

 - 75 minuter - PRIS: 900kr

Lymfterapi

Om du har svullnader/ödem som beror på primära eller sekundära lymfödem eller lipödem kan jag hjälpa dig. Om du har några speciella kontraindikationer (såsom hjärtsvikt, CRPS etc.) skall du ha en diagnos från primärvården först.
Behandlingen går ut på att minimera din svullnad både på kort och lång sikt och innehåller bland annat MLD (Manuellt LymfDränage) - Det finns tre olika behandlingsval , där den kortaste innehåller specifik behandling av en mindre del av kroppen, den längre för större del av kroppen och den längsta behandlingen, som också bör vara ditt första besök, innehåller förutom en genomgående anamnes även behandling och ev. kompression. Se gärna mer på min hemsida www.bmof.se.

 - 30 minuter - PRIS: 550kr

 - 60 minuter - PRIS: 850kr

 - 90 minuter - PRIS: 1030kr

Mental träning

 Analysfas - Vi går detta första tillfälle tillsammans igenom din historia, ditt nuläge och dina mål. Därefter diskuterar vi vägen till målen och hittar primära aktiviteter dit. 

 - 120 minuter - PRIS: 980kr.

 Uppföljning, analys, korrigering och ev. en aktivitet  

 - 60 minuter - PRIS: 750kr

bottom of page