top of page

Mina specialiteter

Massageterapi

 

För dig som...

... har rörelseinskränkningar i:

 • axlar

 • nacke

 • bålen

 • höfter

 • knä

 • vrister och/eller handleder

Givetvis kan behandlingen också göras förebyggande, för att du skall slippa få problem när du kommer in i exempelvis en hård träningsperiod.

Allmänt

En massageterapeut är en terapeut som använder sina kunskaper i anatomi, fysiologi, medicin och patologi för att på bästa sätt hjälpa patienter med besvär från rörelseapparaten.

En massageterapeut arbetar utifrån målet att förebygga problem innan de uppstår.

Medicinsk forskning har de senaste 40 åren visat på positiv effekt av vissa manuella terapier. Exempel på detta är upptäckten av endorfiner och "gate control theory" samt oxytocinets påverkan på nervsystemet.

En massageterapeuts främsta verktyg är massage och muskeltöjningar inklusive triggerpunktsbehandling för att behandla patienter som lider av smärta eller nedsatt rörlighet i rörelseapparaten.

En massageterapeut kan också ge, efter att ha genomfört en noggrann undersökning, råd om ergonomi, kost och träning.

Så här jobbar jag

Vi går tillsammans igenom dina besvär, problem och önskningar. Efter en grundlig anamnes, där också tester av rörlighet och styrka kan ingå kommer vi tillsammans fram till vilka behandlingsmetoder jag skall göra.

Förutom massage kan det röra sig om:

TP – Triggerpunkter -

En triggerpunkt är en klart kännbar mindre knöl i en spänd muskelsträng eller i en muskels omgivande fascia (bindvävnad). Storleken kan variera från ett risgryn till en ärtas storlek. Vid tryck över knölen sprids en tydligt identifierbar smärta eller värk över området eller i ett annat utbredningsområde. Smärtan projiceras iväg på ett karaktäristiskt sätt för varje triggerpunkt. Vissa triggerpunkter kan ge tåravsöndring, balansstörningar, tinnitus eller uppsvälldhet. Kan behandlas med tryck i kombination med massage och töjning. Strain and Counterstrain (se nedan) är också en behandlingsform.

Töjning (dynamisk stretch) -

utförs för att öka rörligheten i en led då du kontrollerat rör densamma i dess hela rörelseomfång. Primärt får man en ökad cirkulation i muskel/muskelgrupper och led. Du förbereder muskeln för en belastande aktivitetet.

Stretching (statisk stretch) -

utförs för att förlänga muskeln och släppa eventuella spänningar/uppkomna triggerpunkter i en muskel eller muskelgrupp efter exempelvis en fysisk dynamisk eller statisk ansträngning. Muskeln/muskelgruppen hålls utsträckt i 30 sekunder för att få en kvarvarande effekt. Du bör inte utföra statisk stretch innan en idrottsprestation där du vill få ut maximal effekt. Olika studier visar att stretchingens effekter kan sitta i upp till 24 timmar.

SCS (Strain and CounterStrain) -

är en vilolägesbehandling där man försöker hitta en avslappnad position utan smärta för muskeln och hålla där i ca 90 sekunder. Har effekt där muskelns grund-/avslappnade läge behöver återställas. Är ett bra komplement till massage, TP och stretching.

Hur behandlingen blir är beroende av hur omfattande ditt problem är. En del problem som varat länge kan man behöva vara försiktiga med i början och detta kan också kräva fler behandlingar under en längre period.

Svensk klassisk massage

För dig som...

... har smärta, stelhet eller ömhet i musklerna. Du kan också ha mer specifika besvär som:

 • Huvudvärk, som kan komma av att du är stel i nacke, axlar eller skulderblad

 • Problem med andningen, som kan komma av stelheter i ryggmuskler och bål

 • Ischiasliknande besvär, som kan komma av stelheter i sätesmuskulaturen

 • Inskränkt rörelsemönster för armarna, som kan komma av stelheter i rotatorcuffen

 • Inskränkt rörelsemönster i ben, som kan komma av stelheter i lårets, sätets och ländryggens muskler

Allmänt

Massage är ett i senare tider uppkommet uttryck för en allmän eller lokal behandling genom gnidning, knådning, kramning och bultning av muskler. Metoden har funnits länge, i synnerhet bland Orientens folk, där den fortfarande utgör en väsentlig del av deras badkultur med exempelvis turkiska hamam.

Ofta kan massage bota eller lindra åtskilliga mer eller mindre lokala sjukdomstillstånd och skador.

Svensk klassisk massage är en svensk behandlingsform som är känd och väletablerad världen över. Massagen är handfast och djupgående.

Klassisk massage är både läkande, förebyggande och lugnande.

Den svenska klassiska massagen utförs med olja direkt på huden. Musklerna bearbetas genom knådningar och strykningar så att blodcirkulationen ökar och spänningar löses upp.

En massagebehandling kan också vara en stund för avslappning och ge bättre förutsättningar för återhämtning.

Så här jobbar jag

Vi går tillsammans igenom dina problem och önskningar och tar därefter ett gemensamt beslut på omfattningen av din behandling.

Det kan röra sig om ex.vis axlar och nacke, hela ryggen, sätet, benen, armarna eller hela kroppen.

Ju längre tid som är bokad desto mer hinner jag göra. Detta ger bättre resultat och du får ut mer av behandlingen.

Hårdheten i behandlingen väljer du – avslappning, behandlande eller taktil (enbart lätt beröring, som ger dig lugn och ökar cirkulationen i hud och muskler).

Idrottsmassage

För dig som...

 • Har rörelseinskränkningar

 • Har ont och är stel efter träning

 • Har ont och är stel efter tävling

 • Behöver få upp rörligheten före en tävling

 • Vill förebygga, så du inte får muskulära problem i rörelseapparaten

Allmänt

Idrottsmassage är ett bra komplement till träning och tävling.

Massagen kan förebygga muskulära skador, förkorta läkningsprocesser samt vara en del av återhämtningen efter hårda träningspass eller tävlingar.

Behandlingen skräddarsys för att passa just dig i din situation, med hänsyn till din idrotts art och var i träningsperioden du befinner dig.

Behandlingssättet kan variera avsevärt från träning- till tävlingsperiod.

Så här jobbar jag

Precis som vid Svensk klassisk massage går vi igenom dina specifika problem och önskemål och vi tar därefter ett gemensamt beslut var min behandling skall fokuseras.

Givetvis måste jag också veta var i träningscykeln eller –säsongen du är för att jag skall kunna bedöma hur behandlingen skall genomföras, exempelvis hårdhet eller omfattning.

Behandlingen är ofta ganska hård eftersom jag går djupt i hela muskeln / muskelgruppen för att släppa spända områden.

En behandling kan också inkludera TP(triggerpunkts-behandlingar), stretching och specifika övningar.

Andningsterapi enligt Lotorpsmetoden

För dig som...

...har problem med hosta, slembildning, doft- och parfymallergier. En del besvär kommer vid ansträngning.

Det har också en gynnsam effekt på personer med astmatiska besvär och KOL,

eller om du själv bara känner att din andning inte känns bra, även om du inte har symtom som tyder på annat.

Även idrottsmän och –kvinnor kan höja sin nivå, om de idag inte andas optimalt.

Allmänt

Enligt studier bland annat på Sahlgrenska i Göteborg och i Linköping så kan avsevärda förbättringar nås för personer med exempelvis KOL, astmaliknande symtom där astma inte konstaterats, doftallergier, parfymallergier och mycket annat.

Eftersom terapin går ut på att förbättra förutsättningarna att andas på bästa möjliga sätt så innebär den ökade syresättningen av blodet också att du känner dig piggare och friskare i hela kroppen. Det är bra att andas och ännu bättre att andas rätt ...

Läs mer på Lotorpsmetodens hemsida www.lotorpsmetoden.se

Så här jobbar jag

Första gången jag behandlar dig så går vi tillsammans igenom dina besvär, hur de uppkommit och när samt hur de yttrar sig.

Jag mäter också utvidgningen (exkursionen) av bröstkorgen vid andning samt hur kraftig din andning är (med hjälp av en PEF-mätare). Därefter masserar jag de muskler som hjälper till vid in- och utandning samt de muskler som kan begränsa expansionen av bröstkorgen.

Efter behandlingen så mäter jag expansionen och kraften i andningen igen. Jag avslutar första behandlingen med att gå igenom de övningar du bör göra mellan tillfällena du är hos mig.

Övningarna är till för att vidga bröstkorgen, stärka andningsmuskulaturen och hjälpa dig att ändra ditt andningsbeteende.

I normalfallet rekommenderar jag minst 3 behandlingstillfällen och därefter ser vi tillsammans på de förändringar som gjorts och det krävs mer för att nå resultat.

Vid behandlingar efter första gången går vi tillsammans igenom de förändringar som skett sedan senaste besöket. En behandling görs och vi går också igenom de hemövningar som skulle göras. Dessa kan behöva kompletteras eller intensifieras.

Expansionen av bröstkorgen mäts och och jag kontrollerar också styrkan i utandningen före och efter behandling, för att du och jag skall få ett bevis på hur andningsmönstret utvecklas för dig.

Dokumentation angående andning, funktion, problem och behandlingar (pdf-format)

 

Medicinsk Lymfterapi

För dig som...

...har svullnader (ödem) efter posttraumatiska eller postoperativa händelser, såsom exempelvis efter en bröstcancerbehandling, ofta är sjuk (kan tyda på ett långsamt lymfsystem)

Det kan också minska på läketiden och problemen vid frozen shoulder, whiplash, stukningar och inflammationer, då en svullnad påverkar läkning negativt.

Allmänt

Lymfsystemet är ofta ett bortglömt kapitel och man pratar hellre om muskler och skelett och problem i rörelseapparaten. Då du har stela muskler så är det inte bara blodcirkulationen som är bromsad utan lymfsystemet har också minskad kapacitet.

Många människor har problem med så kallade sekundära lymfödem efter olika trauman såsom operationer, exempelvis vid bröstcancer, då man i ingreppet ofta avlägsnar lymfnoder i armhåla eller vid cancer i buk då lymfnoder utryms i bl.a. ljumskarna.

Det kan också vara frågan om lipödem, en förändring i fettvävnaden som oftast drabbar kvinnor, eller så kallade primära lymfödem, vars orsak kommer från medfödda förändringar i lymfsystemet.

Så här jobbar jag

Med hjälp av lymfterapins olika grundstenar ger jag dig bättre förutsättningar att bli av med och hålla din eventuella svullnad minimerad och din rörlighet optimal.

Lymfterapin är bra för dig med ödem efter operationer, svullnader i samband med vrickningar, whiplash och med diagnoser såsom fibromyalgi, frozen shoulder, inflammationer eller bara är väldigt stressad.

Tillfällen du inte skall ta denna typ av behandling är om du har obehandlad hjärtsvikt-/kardiellt ödem. Du skall heller inte ha en infektion (exempelvis rosfeber).

I lymfterapi ingår primärt fyra områden

A.Manuellt lymfdränage (MLD) – med mjuka handgrepp stimuleras lymfflödet och man leder lymfvätskan dit de friska lymfnoderna finns.

B.Träningsrådgivning – i princip kan man träna som tidigare, men undvika maximal belastning. Vi pratar också om aktiviteter såsom taichi, qigong och vattengympa som bidrar till förbättrat lymfflöde.

C.Kompression – viktigast vid ödembehandling - bandagering i fas 1 och medicinska kompressionsprodukter i fas 2 då vi beställer och provar ut produkten tillsammans.

D.Egenvård – hudvård och egenbehandling(SLD) är viktigt för att ta hand om sig i vardagen på bästa sätt och undvika infektioner.

Man delar in behandlingen i två olika faser – Fas 1 innebär en ödemreduktion och under Fas 2 håller man svullnaden på en bra nivå genom underhåll och optimering.

Mental Träning

För dig som vill ...

... nå vissa specifika mål, som exempelvis nå idrottsliga framgångar, gå ner i vikt, avlägsna eller minimera fobier, få bättre sömn eller kanske bara öka på självförtroendet.

Allmänt

Vår hjärna styr allt vad vi gör och vill du påverka den så är mental träning rätt för dig. För att nå fram till det du vill så är det lika viktigt att träna mentalt som att träna fysiskt och precis som vid fysisk träning så kan man räkna med att det tar tid att nå sina mål. Man måste ha tålamod, vara engagerad och och motiverad samt uthållig. 

bottom of page