top of page

Exercis från MING-dynastin

ur JIXIAO XINSHU ( 纪效新书 ) med tillägg i rött

av Ingemar Karlsson, 2012

 

 

 

 

 

En hand som sluter sitt grepp runt påken riskerar att träffas av smärtsamma slag. Vid knivkamp används snärtiga slag mot njurar eller öron för att distrahera motståndaren. Under dåliga ljusförhållanden hinner man inte alltid uppfatta knivens position, bara händernas rörelser.

 

Några videoexempel med rörelser som liknar de avbildade: 2A7B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gu Liuxins sammanställning av originalbilderna har varit min utgångspunkt.

Bild1.jpg
Bild2.jpg
Bild3.jpg
Bild4.jpg
Bild5.jpg
Bild6.jpg
Bild7.jpg
Bild8.jpg
Bild9.jpg
Bild10.jpg
Bild11.jpg
Bild12.jpg
Bild13.jpg
Bild14.jpg
Bild15.jpg
Bild16.jpg
sammanställning IK.JPG
bottom of page